FANDOM


פתח דבר
A Game of Thrones Hebrew New Edition
נקודת מבט וויל
מיקום היער המכושף
טווח עמודים (גרסה מחודשת) 1-10
כרונולוגיית פרקים
 → פתח דבר ← בראן I


שלושה סיירים ממשמר הלילה מאתרים קבוצה של פראים בוזזים מצפון לחומה, עד שהם פוגשים את האחרים בפעם הראשונה מזה 8000 שנים.

תקציר עריכה

סיירי משמר הלילה גארד ו-וויל ומפקדם סר וואימר רויס מאתרים להקת בוזזים פראים במרחק של תשעה ימים מעבר לחומה. גארד חש לא בנוח, אבל סר וואימר רויס מקל ראש בפחדיו. גארד מתעקש שהם צריכים לפנות ולחזור לחומה, מפני שלפי וויל, הפראים מתים. סר וואימר מתחקר את וויל שוב על הפרטים שראה.

וויל מסביר שהוא ראה את המחנה של הפראים. סככתם הייתה מכוסה שלג, ולא הייתה להם אש, ואף אחד מהפראים לא זז במשך כל הזמן בו צפה בהם. הם שכבו על האדמה כמתים, אך לא נראו סימני דם. הייתה גם אישה על עץ, אך היא לא זזה גם כן. גארד מעלה את האפשרות שהפראים מתו מהקור, אבל סר וואימר מציב בפניו את העובדה שלא היה קר מספיק עד כדי קפיאתו של אדם כך. הוא מבקש מוויל שיוביל אותם אל האנשים המתים.

כשמגיע הלילה, הסיירים רוכבים אל המחנה. גם וויל וגם גארד חשים בכך שמשהו לא כשורה, אבל סר וואימר לועג להם שוב ומצווה על גארד להישאר מאחור ולשמור על הסוסים, ומאחר והיו צריכים להמשיך ברגל. גארד מציע על הדלקת אש, אבל סר וואימר אוסר זאת עליו. גארד כמעט ושלף את חרבו, אבל נסוך בדעתו.

וויל וסר וואימר מטפסים על הרכס, כאשר סר וואימר רועש יותר מוויל. כשוויל מגיע למחנה המתים, הוא רואה שהגופות נעלמו. סר וואימר, מזדקף, מגיע אל פסגת הרכס, ועומד גלוי לעין. וויל מזהיר את סר וואימר שיתכופף, אבל סר וואימר רק צוחק. לאחר שהוא מכריז שהוא ימצא את הפראים לפני שיחזור לחומה, סר וואימר פוקד על וויל לטפס על עץ ולחפש מדורות באופק.

וויל מטפס בעל כורחו על עץ קרוב. מתחתיו, סר וואימר מתמודד עם אויב לא נראה לעינו של וויל. וויל חושב שהוא רואה צל לבן זז תחתיו, אך לא בטוח. הוא עומד לצעוק אזהרה אל סר וואימר, אבל עוצר, לא בטוח. וואימר קורא לוויל עם אי נוחות בקולו כשהוא מסתובב במעגלים, חרבו מוכנה לקרב. אז סר וואימר שואל על הקור הפתאומי, אותו וויל מרגיש גם כן.

Royce vs other

וואימר רויס מתמודד נגד צל.
נעשה ע"י ג'ון ניימייסטר

צל הגיח מן העצים, גבוה, גרום, לבן מנומר באפור וירוק נוצץ. סר וואימר, לחוץ, פוקד עליו להישאר במקומו ואז נלחם בו. אחרים מופיעים מבין העצים. החרב של האחר עשויה מגביש שקוף חד ובלתי אנושי. וואימר הודף את המכות, עד מכה אחת אותה לא הצליח להדוף, וחרבו של האחר חתכה דרך השריון אל בית שחיו של סר וואימר. סר וואימר צועק "למען רוברט" ומסתער, אך כשחרבו פוגשת בחרבו של האחר, חרבו של סר וואימר מתנפצת. אחד מהרסיסים פגע בגלגל עינו השמאלי של סר וואימר והוא מתמוטט על הרכיו, מעוור. כל האחרים הנוכחים טבחו בו בחוסר רחמים.

וויל מפנה את ראשו במשך המון זמן לפני שפונה להביט שוב, ורואה שהאחרים נעלו. וויל יורד מהעץ, בוחן את גופו של רויס, ומרים את חרבו השבורה והמעוותת של האביר. הוא מחליט להחזיר אותה לחומה ולהראות אותה למפקדיהם, בתקווה שגארד עדיין מחכה עם הסוסים. אז סר וואימר נעמד, עינו הנותרת זורחת בכחול, וידיו מתהדקות סביב צווארו של וויל, אך למרות כפפותיו המגואלות בדם דביק וחמים, הנגיעה קרה כקרח.

רשימת דמויות עריכה

מקומות ומונחים המוזכרים בפרק עריכה