FANDOM


אדארד I
A Game of Thrones Hebrew New Edition
נקודת מבט אדארד סטארק
מיקום ווינטרפל
טווח עמודים (גרסה מחודשת) 35-43
כרונולוגיית פרקים
דאינריז I → אדארד I ← ג'ון I

אדארד IIהמלך רוברט באראתיאון מגיע אל ווינטרפל כדי להציע לנד את תפקיד ימין המלך ואת ההזדמנות להשיא את בתו של נד, סאנסה, לנסיך הכתר, ג'ופרי.

תקצירעריכה

שיירת המלך, שלוש מאות אבירים, רוכבים אל ווינטרפל. נד מזהה את ג'יים לאניסטר, את טיריון לאניסטר, את נסיך הכתר ג'ופרי ואת סנדור קלגאן, אך לא את חברו הוותיק המחל רוברט עד שזה קורא בשמו. נד מופתע לראות שרוברט - אדם ענק ומזוקן שמוקף בשני שומרי משמר המלך - העלה 8 אבן (כ-51 ק"ג) מאז הפעם האחרונה שראו אחד את השני תשע שנים מוקדם יותר במהלך המרד של גרייג'וי. נד קד כשהמלכה סרסיי וילדיה הצעירים יותר יצאו מהכרכרה. לאחר הברכות הרשמיות, כולל הצגת הילדים של שתי המשפחות, רוברט מתעקש שיילקח אל מאורות הקבר, היכן שהמתים מבית סטארק קבורים, על מנת לחלוק כבוד. המלכה סרסיי מתנגדת, אך רוברט מתעלם ממנה לחלוטין.