FANDOM


Aerys II Targaryen

אאיריז השני טארגאריין, כונה המלך המשוגע, דמות שאיננה נראית במשחקי הכס כיוון שנפטר לפני הארועים בסדרה.

נשוי לרהאילה טארגאריין ואביהם של ראיגאר, וייסריז ודאינריז.אאיריז טארגאריין היה המלך של שבע הממלכות והחבר האחרון של בית טארגאריין לשבת על כס הברזל.

בתחילת שלטונו היה הבטחה גדולה אך לאחר מכן התדרדר לטירוף ושלטונו הפך בלתי יציב ורצחני יותר ויותר עד שלבסוף הודח ע"י רוברט באראתיאון במה שקרוי המרד של רוברט או מלחמת החמס ולבסוף נרצח ע"י חבר משמר המלך סר ג'יימי לאניסטר בכך הוא זוכה לכינוי 'קוטל-מלך'.